Nieuws

SPGN maakt een doorstart

Na een periode van ruim 25 jaar waarin vele evenementen werden georganiseerd door onze stichting samen met vele vrijwilligers, hebben we in januari 2016 besloten onze koers te verleggen. In de wetenschap dat sportevenementen vooral door de overkoepelende sportorganisaties worden georganiseerd hebben we een andere oriëntatie gekozen. De mogelijkheid deed zich voor te participeren in een Europees project waarin bijzondere aandacht bestaat voor de coaching en begeleiding door sporters met een beperking, het project IMPACTS. We verwijzen graag naar het onderdeel IMPACTS dat u als afzonderlijk item aantreft op deze site.


 

SPGN neemt afscheid van president Boy Swachten en secretaris Theo Savelkoul

Na een periode van belangrijk werk voor de stichting hebben we eind 2015 afscheid genomen van onze president Boy Swachten en secretaris Theo Savelkoul.

Boy Swachten heeft als president sinds 200 op inspirerende wijze leiding gegeven aan de stichting. Vanuit zijn betrokkenheid bij de doelgroep en gesteund door zijn grote netwerk als burgemeester van Bladel, heeft Boy vele deuren kunnen openzetten en vele sponsoren voor de stichting weten te winnen de afgelopen jaren.  Vanwege de drukke agenda is het niet meer mogelijk gebleken de werkzaamheden van president van de stichting te combineren met zijn burgemeesterschap en de andere nevenfuncties.

Theo Savelkoul is vanaf de oprichting van de stichting actief betrokken geweest bij alle activiteiten van de stichting. En dat zijn er vele geweest in de ruim 25 jaar dat Theo lid is geweest van het bestuur. Hij deed dat op zijn eigen wijze met veel energie en oog voor detail. Een organisator in hart en nieren. Theo heeft besloten na deze lange periode het rustiger aan te den en ruimte te bieden voor nieuw elan.

De stichting spreekt nogmaals dank uit aan beide heren voor hun zeer belangrijke bijdrage aan de werkzaamheden van onze stichting.


Nieuwe bestuursleden

Per 1 januari 2016 is Stephan Lesterhuis door het bestuur benoemd als nieuwe president. Stephan was al enkele jaren lid van onze Stichting en heeft nu deze uitdaging op zich genomen. Tegelijkertijd met het aantreden van de nieuwe president is ook een nieuwe secretaris aangetreden in de persoon van mevr. Veerle Savelkoul. Zij is als dochter van onze oprichter, de heer Gene Savelkoul al eerder betrokken geweest bij activiteiten en evenementen van onze stichting.